Nieuws

Trainingsavonden van Anne Vlieg sep – dec 2023

Er hebben zich 14 leden opgegeven, voldoende om deze trainingen door te laten gaan. Het zal gaan om vier trainingsavonden, in beginsel in  de maanden september, oktober, november en december 2023. De precieze data zullen in overleg met Anne Vlieg worden vastgesteld, daarover zullen jullie later worden geïnformeerd.

De te betalen vergoeding voor de trainingen bedraagt evenals in dit seizoen 45 euro per deelnemer.

Zodra de trainingsdata bekend zijn zullen we de deelnemers ook informeren over het overmaken van de verschuldigde vergoeding.

Einde & start seizoen

Woensdag  28 juni is de laatste speeldag van dit seizoen. De start van het nieuwe seizoen is op maandag 28 augustus 2023.

Vrij spelen woensdagavonden in juli tegen extra betaling

Een aantal leden hebben zich aangemeld voor het vrij spelen in de maand juli 2023 tegen een vergoeding van 7,50 euro totaal. Er hebben zich elf leden aangemeld, voldoende om het door te laten gaan!

Dit betekent dat deze genoemde leden dus vrij kunnen spelen op de woensdagen 5, 12, 19 en 26 juli, van 19.00 tot 21.00 uur.

Willen genoemde leden het bedrag van 7,50  zelf overmaken op bankrekening NL49 RABO 0122 7464 65 tnv Reflex’65, ovv vrij spelen juli 2023. Gelieve het bedrag van 7,50 euro uiterlijk 30 juni over te maken.

De hoogte van de contributie vanaf september 2023

Jeugd:

Basislid recreatie:               12,50 euro per maand

Competitiegerechtigd lid: 18,50 euro per maand

Senioren:

Basislid recreatie:                14,50 euro per maand

Competitiegerechtigd lid:  20,00 euro per maand

Degenen die toestemming hebben gegeven voor automatische incasso hoeven niets te doen, de nieuwe contributie wordt door onze penningmeester automatisch aangepast en afgeschreven.

Leden die de contributie zelf overmaken dienen met ingang van september 2023 de contributie zelf aan te passen.

Optie extra vrij spelen in juli en training in het nieuwe seizoen

Het is inmiddels alweer half mei en dat betekent dat over een aantal weken het seizoen 2022-2023 er alweer opzit. Er kan tot en met juni 2023 nog gespeeld worden op de gebruikelijke dagen en tijden, de laatste speeldag van dit seizoen is woensdag 26 juni 2023.

Hoewel daarna de zaal tot aan het nieuwe seizoen (dat begint weer op maandag 28 augustus 2023) niet meer gehuurd wordt van de gemeente, wil het bestuur bij jullie inventariseren of er belangstelling is om in  de maand juli op de woensdagen van 19.00 tot 21.00 uur vrij te spelen, maar dan op eigen kosten. Als minimaal 10 leden hier belangtelling voor het hebben kan dit doorgaan en bedraagt de vergoeding hiervoor 7,50 euro per deelnemer.

Voor de coronaperiode is dit op verzoek van een aantal leden ook georganiseerd en was er veel belangstelling voor.

Vraag: als je wil deelnemen aan het vrij spelen op de woensdagen in de maand juli 2023 tegen een vergoeding van 7,50 euro, wil je dat dan voor 1 juni 2023 per mail aan mij doorgeven. Na 1 juni zal het bestuur inventariseren of er voldoende belangstelling voor is en zullen jullie hierover verder worden geïnformeerd.

Opgeven Training in het nieuwe seizoen Anne Vlieg

In de afgelopen maanden hebben een aantal van jullie deelgenomen aan de door Anne Vlieg gegeven trainingen. Deze avonden zijn goed en plezierig verlopen. Daarom is het bestuur voornemens om in het nieuwe seizoen deze trainingsavonden onder leiding van Anne Vlieg weer te gaan organiseren, ongeveer weer één keer per maand. Deelnemers dienen daarvoor dan weer een nog vast te stellen vergoeding te betalen (hoe meer deelnemers, hoe lager het bedrag zal zijn).

Vraag: als je (weer) belangstelling hebt om aan deze trainingen deel te nemen, wil je dit dan voor 1 juni 2023 per mail aan mij doorgeven. Het bestuur zal daarna verder gaan met het organiseren van de trainingen en degenen die gaan deelnemen zullen daar dan verder over worden geïnformeerd.

Het bestuur ziet je reactie graag tegemoet.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van Reflex’65,

Hans Valster

secretaris

Algemene Ledenvergadering 11 mei 2023

Op donderdag 11 mei 2023 om 19.30 uur houdt onze vereniging een Algemene Ledenvergadering in de Magneet. Het bestuur roept alle leden en ouders op bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Mocht jij/u toch niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt een bericht van verhindering aan de secretaris (hvalster@planet.nl) op prijs gesteld.

foto van Facebook Reflex’65

Team 2 (derde klasse) van onze senioren werd onlangs kampioen in Coevorden. Proficiat! Foto van Facebook Reflex ’65.

Tafeltennistraining van ex international Anne Vlieg bij Reflex '65 in de  Magneet in Hoogeveen.
Foto van NoordPress

Bericht van 14 maart 2023:

Zoals je ziet is onze website in een nieuw jasje gestoken. Ik heb het onderhoud van reflex65.nl overgenomen van Willem. Als je ideeën of vragen over de site hebt dan kun je die e-mailen naar info@noordpress.nl indien nodig overleg ik met het bestuur.

Met sportieve groet,

Richard Koekkoek